Kritik mot ökningen av valundersökningar

Motsägelsefulla siffror förvirrar • ”Ska inte ses som en framtidsförutsägelse.”