Kristina Lindquist: Som vänsterkvinna är jag givetvis immun mot romantik

Märklig debatt som säger att intimitet ska spridas jämlikt.