Kristina Lindquist: Klimataktivisterna kommer att få betala ett ännu högre pris

Många av oss har aldrig blockerat vägen för räddningspersonal.