Kristersson behåller Stenström som Natoförhandlare

Oscar Stenström har ombetts fortsätta som chefsförhandlare i Natofrågan.