Kraftig räntehöjning från ECB – euron lyfter

Europeiska centralbanken höjer styrräntorna mer än vad banken tidigare aviserat.