Kraftfulla fördömanden av Rysslands annektering

Både USA och EU hotar med nya sanktioner • ”Visar att kriget inte går enligt Putins plan.”