Klagande grannar kan bli dyrt

Rättshaveristisk beteende måste hejdas i tid.