Kievbon Serhii: Folk är redo att fly efter anfallen

I över fem timmar ljöd flyglarmen, Serhii Chudrov hörde explosionerna från sin lägenhet.