Katrine Marçal: Vad händer med ett land som gör global underhållning av sig självt?