Katrine Marçal: Ledarstriden handlar om synen på skatt -och om rasism