Katrine Marçal: Krympflation får oss att underskatta hur dyrt det blir att leva