Karin Eriksson: Biden får svårt att dra nytta av Ukrainas framgångar

USA trappar upp vapenleveranserna till Ukraina och president Joe Biden kan infria ett löfte till världen.