Jörgen Huitfeldt: SVT:s arrogans skadar förtroendet för journalistiken