Jonas Thente: Demokratin har blivit ännu en ideologi

En viktig gräns håller på att överträdas.