Johan Croneman: Varför får löpare som saknar talförmåga en mick i fejan?