Jessica: På söndag ska jag hjälpa mamma att rösta – om hon minns att hon vill