Jens Christian Brandt: Jag ångrar mig – det var jag som var banal, inte George Saunders