Jannike Kihlberg: Stoppet av Ringhals sätter fokus på minskad energianvändning