Jan Scherman: SR fortsätter sitt arroganta korståg

Benkö hävdar fortfarande att hon och ledningen är ofelbara.