”Jag kände inte sorg – jag kände totalt kaos”

Karen Flø om beslutet att föda ett barn med Downs syndrom.