Isobel Hadley-Kamptz: Kvinnoförtrycket är diktaturens hörnsten – nu är det väl revolution på gång?