Isabella Nilsson bjuder på förtroliga insikter från en övermänniska

Utgår i sin senaste bok från Friedrich Nietzsches otyglade ”Den glada vetenskapen”.