Interna sprickor om väljarnas viktiga frågor

Båda regeringsalternativen rymmer inre spänningar • Konflikterna i lag Andersson respektive Kristersson.