”Inte hållbart fylla sin pool med dricksvatten”

Antalet privata poolbyggen har ökat stadigt – samtidigt varnas för vattenbrist i 17 av 21 län.