Insändare. ”Vi måste sluta att göda oljeproducerande diktaturer”

Sverige bör påskynda den utfasning av fossila bränslen som ska vara avslutad inom ett årtionde.

Oljeutvinning i Azerbajdzjan. Svenska konsumenter måste sluta att gynna denna utvinning av fossila drivmedel, anser insändarskribenten.