Insändare. ”Valkompasser är en fara för demokratin”

Det borde finnas varningstext på valkompasser för att dessa inte speglar populistiska partiers odemokratiska tendenser.