Insändare. ”Välj svenska livsmedel och stärk vår beredskap”

I takt med en fallande livsmedelsproduktion minskar vårt lands beredskap och förmåga till civilt försvar.

Åkrar utanför Vadstena i Östergötland.