Insändare. ”Svartmålningen av kärnkraft måste upphöra”

Kärnkraft har blivit ett slagträ i höger-vänsterdebatten, men passar sällsynt illa att politisera.

Kärnkraftverksreaktorn O3 på Simpevarpshalvön utanför Oskarshamn. Detta planerbara energislag borde inte svartmålas, anser insändarskribenten.