Insändare. Svar: ”Svalt intresse för att låta oss dela ut tidningar varje vardag”

Dagstidningar kan delas ut på vardagar i glesbygden av Postnords paketbil som en extratjänst.

Det finns ett statligt stöd för vardagsutdelning i glesbygd som de flesta dagstidningsföretag inte utnyttjar, påpekar Postnord i ett svar på en insändare.