Insändare. Svar: ”Slag i luften att diskreditera evolutionsteorin”

Evolutionsteorin är någonting som omöjligen kunde vara fix och färdig i alla detaljer under Darwins dagar.

SD-riksdagsledamoten Julia Kronlid, som tvivlar på evolutionsteorin och sagt att en högre makt ligger bakom ”hela skapelsen”, valdes i måndags till andre vice talman. Men kreationister har inte mycket att hämta i påstådda vetenskapliga tvivel, skriver en pensionerad kemist i ett svar på en insändare.