Insändare. Svar: ”Friskolornas höga betygssättning är påvisad”

Det är möjligt att eleverna i friskolorna kan vara duktigare än eleverna i kommunala gymnasier.

Friskolorna borde få tävla inbördes med att sockra sina betyg, utan att det besvärar de kommunala skolorna, skriver insändarskribenten.