Insändare. Svar: ”Även evolutionens anhängare måste tåla kritik”

Evolutionsteorin har fått en sådan position i vårt samhälle att den inte får ifrågasättas.

Riksdagens andre vice talman Julia Kronlid i Storkyrkan bakom bland andra statsminister Magdalena Andersson (S) i samband med Riksmötets öppnande. Det är konstigt att kritisera henne för att hon för att hon sagt att en högre makt ligger bakom ”hela skapelsen”, anser insändarskribenten.