Insändare. Svar: ”Allt beställt material har skickats från Valmyndigheten”

Allt beställt material har skickats från Valmyndigheten, skriver Annica Sundel, enhetschef på Valmyndigheten.

Förtidsröstningslokal i Stockholm. För de röstberättigade som tillfälligt bor utomlands har allt beställt material skickats, skriver Valmyndigheten i ett svar på en insändare från en svensk utbytesstudent i Nederländerna.