Insändare. ”Svagare krona visar att det är dags att införa euron”

Efter Natoansökan är det dags för Sverige att följa Finland även när det gäller valet av valuta.