Insändare. ”Staten måste ta tillbaka rätten att ge jakttillstånd”

June 7, 2023

Den statliga Renmarkskommittén måste se till att alla svenska medborgare åter ska behandlas lika.

Efter en dom i Högsta domstolen den 23 januari 2020 fick Girjas sameby överta rätten från staten till jakt och fiske. Nu måste staten ta tillbaka den rättigheten, anser insändarskribenten. Till vänster Matti Blind Berg, ordförande i Girjas sameby.