Insändare. ”Sänk biljettpriset närmare avresan för att fylla tågen”

SJ:s biljetter är som dyrast vid en sen bokning, men bevisligen finns det platser eftersom biljetter säljs.

Det är orimligt att SJ:s biljetter blir dyrare ju närmare avresan man kommer. Det borde vara tvärtom, anser insändarskribenten.