Insändare. ”Reumatiker får lida när varmvattenbassänger stängs”

Bassängträning innebär inte något lättjefullt plaskande, utan är en viktig rehabiliteringsform för personer med reumatiska sjukdomar.

Många varmvattenbassänger har stora renoveringsbehov.