Insändare. ”Militariseringens motståndare måste få komma till tals”

May 29, 2023

Det är hög tid att medierna bidrar till att debatten om Nato och Sveriges militära bistånd till Ukraina blir mer nyanserad.

Agnes Hellström, ordförande i Svenska freds, talar under en demonstration mot Natomedlemskap i maj förra året. Insändarskribenten, som är medlem i organisationen, anser att Natokritikerna fått för lite utrymme i press, radio och tv.