Insändare. ”Låt alla skolelever åka gratis i kollektivtrafiken”

Gratis kollektivtrafik för unga vore bra för miljön, ungas psykiska hälsa och ekonomisk jämställdhet.

Alla skolelever borde få resa gratis med buss och annan lokaltrafik i Stockholms län, anser insändarskribenten.