Insändare. ”Inför möjlighet till betänketid för att hindra bedrägerier”

January 30, 2023

Politikerna borde ställa krav på alla banker att skärpa rutinerna och öka banksäkerheten.

Nätbedragare som stressar fram personer tillfelaktiga beslut borde kunna hindras genom att bankerna vidtar en enkel åtgärd av bankerna, anser insändarskribenten.