Insändare. ”Inför ett dagligt elpris så att vi kunder kan anpassa oss”

January 4, 2023

Som det är i dag vid rörliga månadsavtal för el kan man inte styra förbrukningen till billiga dagar.

Det är i dag omöjligt att styra sin elförbrukning till billiga dagar om man inte har ett timprisavtal. Detta borde elbolagen åtgärda, anser insändarskribenten.