Insändare. ”Gör Sverige till ett enda nationellt elprisområde”

Överenskommelsen som finns med EU sedan 2011 om fyra elprisområden måste omförhandlas.

Med ett enda nationellt elområde skulle inga storskaliga statliga stödåtgärder behövas, anser insändarskribenten.