Insändare. ”Ge oss äldre högre status – och gärna lite lyx”

Alla som på grund av sin ålder inte längre klarar sig själva måste behandlas med respekt och värdighet.

Lyssna bättre på äldres önskemål om ett värdigt liv, uppmanar insändarskribenten.