Insändare. ”Ge billig el till växthus i stället för datahallar”

Det behövs en omläggning av svensk energipolitik där matproduktionen gynnas i stället för utländska nätjättar.

Facebooks serverhall i Luleå drar stora mängder el till ett rabatterat pris. Det är absurt att det tillåts samtidigt som svenska tomatodlare stänger sina växthus, anser insändarskribenten.