Insändare. ”Den som har fast elpris blir sittande med Svarte Petter”

Rörligt elpris ska medföra en risk, men när staten träder in och kompenserar höjda elpriser försvinner risken.

Många får nu kraftigt höjda kostnader för elen.