Insändare. ”Bygg en pontonbro över Söderström så kan t-banan gå”

September 18, 2023

Det finns ett sätt att förbättra förbindelserna för gång och cykel mellan Slussen och Gamla stan utan att tunnelbanan påverkas.

På Slussen i Stockholm kan t-banan tvingas att stänga på grund av bygget av en gång- och cykelbro. Men insändarskribenten tror sig ha en lösning på problemet.