Insändare. ”Asylsökande kan inte leva på 71 kronor om dagen”

Dagersättningen till asylsökande ligger långt under gränsen för en skälig levnadsstandard.

Migrationsverkets stöd till asylsökande går inte att leva på, skriver insändarskribenterna.