Insändare. ”Allmänborgerliga väljare borde lägga sin röst på Centerpartiet”

Maktskifte är det enda som de fyra oppositionsparterna kan enas om –därefter råder total oklarhet.

Centerledaren Annie Lööf möter väljare. Hennes parti garanterar att Sverigedemokraterna och andra ytterlighetspartiet inte får inflytande över regeringsmakten, anser insändarskribenten.