• Ingen gräns för hur varmt det får vara på jobbet