Hur ska de kunna regera Sverige?

Frågorna som splittrar regeringsalternativen • Jämför själv.